motiv

 • Skladom viac
  ako 300 rozmerov

 • Výroba na mieru
   VŠETKY rozmery +/- 1cm

 • Doprava zdarma pre SR
  DODANIE  2 - 7 dní

 • Predĺžená záruka
  až 5 rokov

 • InfoLINKA  9.00-14.00
  +421 905 745 938

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Názov spoločnosti

RM-real s.r.o.

Adresa spoločnosti

Rudolfa Jašíka 566/11

Turzovka

023 54

IČO

286 31 366

 

Dátum spracovania

01.05.2018

Zodpovedná osoba

Martin Gažák

 

Osobné údaje Vás (zákazníkov) sú, u prevádzkovateľa eshopu www.matrace-relaxpur.sk spoločnosťou RM-real, s.r.o. , Rudolfa Jašíka 566/11, 023 54 Turzovka, IČO: 286 31 366 email: info@matrace-relaxpur.sk , tel: +421905745938 spracované v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov /GDPR/ (ďalej aj Nariadenie) a v súlade s zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajova o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj Zákon)

 

 1. osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi, ako zmluvnej strane, poskytli pri uzatváraní obchodného vzťahu objednaním dodania tovaru v e-shope a jeho zakúpením, sú u prevádzkovateľa spracované pre účel predaja zakúpeného tovaru, jeho doručenia a pre účel prípadnej reklamácie zakúpeného tovaru
 2. osobným údajom sa rozumie meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo a identifikačné číslo fyzickej alebo právnickej osoby
 3. osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracované na právnom základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 4. príjemcami osobných údajov môžu byť Finančná správa SR, Štátna obchodná inšpekcia, sprostredkovateľ poskytujúci kuriérske služby spoločnosť GEIS
 5. osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli pri zasielaní poštovej korešpondencie, sú u prevádzkovateľa spracované pre účel evidovania došlej a odosielanej pošty a na právnom základe zákona č. č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien
 6. spracovanie osobných údajov zákazníka začína vyplnením registračného alebo objednávkového formulára a udelením Vášho súhlasu k spracovaniu osobných údajov pre doručenie objednávky tovaru z webovej stránky www.matrace-relaxpur.sk
 7. osobné údaje sú spracované automaticky v elektronickej podobe a uložené v dátových serveroch spoločnosti ZONER s.r.o., Kopčianska 94, 85101 Bratislava, IČO: 35770929
 8. osobné údaje nie sú poskytované iným príjemcom osobných údajov ako je uvedené v bode 4 týchto podmienok a správca vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu osobných údajov a nebudú prenášané do krajín EU a iných tretích krajín

Tieto zásady spracovania osobných údajov sú platné od 01. 05. 2018.