motiv

 • Skladom viac
  ako 1000 rozmerov

 • Výroba na mieru
  VŠETKY rozmery +/- 1cm

 • Doprava zdarma V SR
  DODANIE  2 - 5 dní

 • Predĺžená záruka
  až 5 rokov

 • InfoLINKA  PO-PIA (8.00-16.00)
  +421 905 745938

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Názov spoločnosti

RM-real s.r.o.

Adresa spoločnosti

Rudolfa Jašíka 566/11

Turzovka

023 54

IČO

286 31 366

 

Dátum spracovania

01.05.2018

Zodpovedná osoba

Martin Gažák

 

Osobné údaje Vás (zákazníkov) sú, u prevádzkovateľa eshopu www.matrace-relaxpur.sk spoločnosťou RM-real, s.r.o. , Rudolfa Jašíka 566/11, 023 54 Turzovka, IČO: 286 31 366 email: info@matrace-relaxpur.sk , tel: +421905745938 spracované v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov /GDPR/ (ďalej aj Nariadenie) a v súlade s zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajova o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj Zákon)

 

 1. osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi, ako zmluvnej strane, poskytli pri uzatváraní obchodného vzťahu objednaním dodania tovaru v e-shope a jeho zakúpením, sú u prevádzkovateľa spracované pre účel predaja zakúpeného tovaru, jeho doručenia a pre účel prípadnej reklamácie zakúpeného tovaru
 2. osobným údajom sa rozumie meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo a identifikačné číslo fyzickej alebo právnickej osoby
 3. osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracované na právnom základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 4. príjemcami osobných údajov môžu byť Finančná správa SR, Štátna obchodná inšpekcia, sprostredkovateľ poskytujúci kuriérske a prepravné služby spoločnosť GEIS (Geis SK s.r.o.,Trňanská 6, 960 01 Zvolen) a DPD (Direct Parcel Distribution SK s.r.o.,Technická 7, 821 04 Bratislava)
 5. osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli pri zasielaní poštovej korešpondencie, sú u prevádzkovateľa spracované pre účel evidovania došlej a odosielanej pošty a na právnom základe zákona č. č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien
 6. spracovanie osobných údajov zákazníka začína vyplnením registračného alebo objednávkového formulára a udelením Vášho súhlasu k spracovaniu osobných údajov pre doručenie objednávky tovaru z webovej stránky www.matrace-relaxpur.sk
 7. osobné údaje sú spracované automaticky v elektronickej podobe v systéme inPage a uložené v dátových serveroch spoločnosti ZONER s.r.o., Kopčianska 94, 85101 Bratislava, IČO: 35770929
 8. osobné údaje nie sú poskytované iným príjemcom osobných údajov ako je uvedené v bode 4 týchto podmienok a správca vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu osobných údajov a nebudú prenášané do krajín EU a iných tretích krajín

Tieto zásady spracovania osobných údajov sú platné od 01. 05. 2018.