motiv

 • Skladom viac
  ako 1000 rozmerov

 • Výroba na mieru
  VŠETKY rozmery +/- 1cm

 • Doprava zdarma V SR
  DODANIE  2 - 5 dní

 • Predĺžená záruka
  až 5 rokov

 • InfoLINKA  PO-PIA (8.00-16.00)
  +421 905 745938

Ďakujeme za Vašu objednávku, priebežne Vás budeme informovať o stave objednávky.

V prípade že ste neobdržali e-mail o potvrdení objednávky skontrolujte, prosím, poštu "SPAM" (týka sa to hlavne mailov gmail.com) alebo nás kontaktujte na e-mail: info@matrace-relaxpur.sk príp. formou SMS na čísle +421 905745938.

STORNO OBJEDNÁVKY / VRÁTENIE TOVARU

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov zadaných do formulára na účely reakcie prevádzkovateľa webu na odoslanú správu.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE ODZMLUVY
1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď dopravca ( kuriérska spoločnosť
GEIS, DPD) prevezme od Vás tovar , ktorý je predmetom zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto
zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na adrese RM-
real, s.r.o. , Rudolfa Jašíka 566/11, 023 54 Turzovka, email:
info@rm-real.eu, tel: +421 905 745 938.
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali
alebo zaslali.

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek
iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej
stránky :
https://www.matrace-relaxpur.sk/matrac/storno
Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne

potvrdíme na trvanlivom nosiči(napríklad e-mailom)

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná ,ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie
od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy,
najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné
náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia( napr. doprava expres), ako je najlacnejší bežný spôsob
doručenia, ktorý ponúkame( zdarma - štandard) . Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy.
Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne
nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu
alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Možnosti dodania(vrátenia) tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy :

a, Tovar na vrátenie od Vás vyzdvihneme. Pre objednávku dopravy môžete požiť formulár na
našej webovej adrese :
https://www.matrace-relaxpur.sk/matrac/doprava-objednavka
b, Tovar na vrátenie nám zašlite späť alebo ho prineste na našu adresu : RM-real, s.r.o. ,
Štúrova 34, 023 54 Turzovka a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na
odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred
uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Ak si zvolíte objednávku dopravy pre tovar na vrátenie
s vyzdvihnutím od nás , budete znášať náklady na vrátenie vo výške uvedenej v cenníku dopravy

https://www.matrace-relaxpur.sk/matrac/dodacie-podmienky-matrace

podľa hmotnosti a kuriérskej spoločnosti, ktorá Vám tovar doručovala.

Kuriér DPD : hmotnosť/ cena -  do 5kg /  6€ ,  do 10kg/ 8€ ,  do 15kg/12€

Kuriér GEIS: hmotnosť/ cena - do 10kg/15€ , do 15kg/20€ , do 20kg/25

Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare :

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním

iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.