motiv

 • Skladom viac
  ako 1000 rozmerov

 • Výroba na mieru
  VŠETKY rozmery +/- 1cm

 • Doprava zdarma V SR
  DODANIE  2 - 5 dní

 • Predĺžená záruka
  až 5 rokov

 • InfoLINKA  PO-PIA (8.00-16.00)
  +421 905 745938

Upozornenie na práva spotrebiteľa - spôsoby vybavenia reklamácie:

Odstrániteľné vady

 • a) spotrebiteľ má nárok, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená (opravou). O spôsobe odstránenia vady (opravou) rozhoduje predávajúci, pričom predávajúci je povinný takúto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (opravou).
 • b) spotrebiteľ má nárok namiesto odstránenia vady (opravy) požadovať výmenu vadného tovaru za bezvadný, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerane vysoké náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti,
 • c) v prípade, že má tovar súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí, to isté právo má spotrebiteľ aj vtedy, ak sa rovnaká vada, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Neodstrániteľné vady

 • a) pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).
 • b) Pri výskyte neodstrániteľných vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny.

REKLAMAČNÝ FORMULÁR - REKLAMÁCIA TOVARU

         (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte reklamovať tovar)